miércoles, 15 de septiembre de 2021

Materiais curso 21-22

 

Bienvenidos, ven chegados  , wellcome...a todos, todas  e todes 
Este novo curso estará cheo de novidades e espero que empecedes con ilusión e ganas


MATERIAIS E RECURSOS  para todas e todos. Se tedes cousas na casa traédelas e as vemos. Intentade reutilizar e aproveitar materiais de outros cursos.1ºESO
  Cartafol de papel ou cartulina para meter o vosos traballos.
  Recomendo ter unha caixa ( tipo zapatos) para ter todo os materiais 
  Escuadra
  Cartabón
  Regra MINIMO 3OCM
  Compás
  Lapis de cores acuarelables
  Témperas (branco, amarelo, maxenta, cián) en tubo
  Goma e sacapuntas
  3 pinceis (0, 08,12)
  Lapis 2H
  Lapis 2B
  Trapo limpo ( que teñades na casa, podedes  reutilizar unha camiseta vella)
  Recipiente pequeno para o auga de plástico(2 unidades)
  Paleta (de plástico )
  Tesoiras
  Rotuladores
  Bata de traballo ( opcional, pode ser unha camiseta ou camisa vella)
  Periódicos e revistas
  Memoria extraíble
  Caderno de debuxo con márxenes


  4ºESO
   -Cartafol de papel ou cartulina para meter o vosos traballos.
   Recomendo ter unha caixa ( tipo zapatos) para ter todo os materiais 
   Escuadra
   Cartabón
   Regra MINIMO 3OCM
   Compás
   Lapis de cores acuarelables
   Témperas (branco, amarelo, maxenta, cián) en tubo
   Acuarelas (amarelo, maxenta, cián) en tubo
   Goma e sacapuntas
   3 pinceis (0, 08,12)
   Lapis 3H
   Lapis 2B
   Trapo limpo ( que teñades na casa, podedes  reutilizar unha camiseta vella)
   Recipiente pequeno para o auga de plástico(2 unidades)
   Paleta (de plástico )
   Tesoiras
   Rotuladores
   Bata de traballo ( opcional, pode ser unha camiseta ou camisa vella)
   Periódicos e revistas
   Memoria extraíble
   Caderno de debuxo con márxenes


   Ademáis do anterior o alumnado de Debuxo Artístico necesitará 
   Carpeta de 50x70 cm.
   Lapis brandos
   Grafitos
   Carbonciños
   Gomas brandas y moldeables
   Cortatramas
   Plumiñas e palilleiro
   Tinteiro con tinta negra
   Papel para acuarela y técnicas húmidas
   Papel debuxo
   Fixador para carbón 
    Paletina 


   O alumnado de Debuxo técnico
   Escuadra
   Cartabón
   Regra MINIMO 4OCM
   Compás
   Goma e sacapuntas
   Lapis 3H


   Os alumnos/as, deberán facerse con su propio material para que a posta en práctica da programación sexa óptima. De tódolos xeitos, o departamento facilitará no posible algúns deles.


   Art3º ESO

   Materials

   Folder of paper or cardboard (to put your work)
   I recommend having a box (shoe type) to have all the materials in the classroom

   Measuring tools (Ruler) about 3Ocm
   Drawing tools (Set square, )

   • Remember "square": right angled isosceles triangle 45º-45º-90º
   • Remember "right" angled scalene triangle 30º-60º-90º
   Compass
   Watercolor colored pencils
   Tempera or gouache painting (white, yellow, magenta, cyan) in tube
   Rubber and sharpener
   3 art brushes (small , medium , big) Please...to work with water

   Graphite pencil 2H
   Graphite pencil 2B
   Clean cloth (you have at home, you can reuse an old t-shirt)
   Small plastic water container (2 units)
   Pallet (plastic)

   Scissors
   Markers

   Work coat (optional, may be an old shirt or shirt)
   Newspapers and magazines
   Removable memory
   Drawing notebook with margins

   Students must have their own material for the implementation of the programming. They will be able to share the watercolor pencils, markers, watercolors and gouache. In any case, the department will facilitate some of them. If you have any problems with the materials, do not hesitate to comment to the teacher.