martes, 13 de septiembre de 2022

Materiais Debuxo artístico I Curso 22-23

 

MATERIAIS que imos usar

 En negrita os que debedes traer vos. Os demais materiais os teremos na aula . Lembrade reutilizar materiais doutros cursos e..... sempre reutilizar primeiro ! Ademais podedes compartir algúns materiais. Se tedes dúbidas.... preguntade !!

Recomendo ter unha caixa ( tipo zapatos) para ter todo os materiais

Carpeta de 50x70 cm. 

Caderno de debuxo (sen tramas)

Papel para acuarela y técnicas húmidas A3
Papel debuxo A3

Lapis de cores acuarelables
Témperas (branco, amarelo, maxenta, cián) en tubo
Acuarelas (amarelo, maxenta, cián) en tubo
Goma e sacapuntas
3 pinceis (0, 08,12) e Paletina
Lapiceiros:  2H 2B e 6B
Trapo limpo ( que teñades na casa, podedes  reutilizar unha camiseta vella)
Recipiente pequeno para o auga de plástico(2 unidades)
Paleta (de plástico )
Tesoiras
Rotuladores
Bata de traballo ( opcional, pode ser unha camiseta ou camisa vella)
Periódicos e revistas
Memoria extraíble

Grafitos
Carbonciños
Gomas brandas e moldeables
Cortatramas
Plumiñas e palilleiro
Tinteiro con tinta negra
Fixador para carbón
Pigmentos
Cola branca

Materiais curso 22-23 para 4º ESO

MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS para todas e todos. Se tedes cousas na casa traédelas e as vemos. Intentade reutilizar e aproveitar materiais de outros cursos.-


-Cartafol de papel ou cartulina para meter o vosos traballos.
Recomendo ter unha caixa ( tipo zapatos) para ter todo os materiais
Escuadra
Cartabón
Regra MINIMO 3OCM
Compás
Lapis de cores acuarelables
Témperas (branco, amarelo, maxenta, cián) en tubo
Acuarelas (amarelo, maxenta, cián) en tubo ( só 3º, 4º ESO e DA Bach.)
Goma e sacapuntas
3 pinceis (0, 08,12) e Paletina (só Bach.)
Lapis 2H
Lapis 2B
Trapo limpo ( que teñades na casa, podedes reutilizar unha camiseta vella)
Recipiente pequeno para o auga de plástico(2 unidades)
Paleta (de plástico )
Tesoiras
Rotuladores
Bata de traballo ( opcional, pode ser unha camiseta ou camisa vella)
Periódicos e revistas
Memoria extraíble
Caderno de debuxo con márxenes

Os alumnos/as, deberán facerse con su propio material para que a posta en práctica da programación sexa óptima. De tódolos xeitos, o departamento facilitará no posible algúns deles.

Art 3rd ESO Materials School year 22-23

 Materials


Folder of paper or cardboard (to put your projects)I recommend having a box (shoe type) . This course you can have the materials in the Art classroom

Measuring tools (Ruler) about 3Ocm
Drawing tools (Set square, )
Remember "square": right angled isosceles triangle 45º-45º-90º
Remember "right" angled scalene triangle 30º-60º-90º

Compass
Watercolor colored pencils
 

Tempera or gouache painting (white, yellow, magenta, cyan) in tubeRubber and sharpener
3 art brushes (small , medium , big) Please...to work with water

Graphite pencil 2H
Graphite pencil 2B
Clean cloth (you have at home, you can reuse an old t-shirt)
Small plastic water container (2 units) .Remember .............Recycling helps to reduce the amount of plastic waste
Pallet (plastic)

Scissors
 

Markers

Work coat (optional, may be an old shirt or shirt)
Newspapers and magazines
Removable memory
Drawing notebook with margins

viernes, 2 de septiembre de 2022

Pois iso....non hai mais que engadir. Benvidos/as/es ao curso 22-23

 Pues eso, no hay nada más que agregar. Bienvenidos/as/es al curso 22-23

 That's it. There's nothing more to add. Welcome to the 22-23 school year